Odmowa wypłaty odszkodowania

Towarzystwa Ubezpieczeniowe zawsze będą dążyły do wypłaty jak najmniejszego odszkodowania. Każdego roku wysokość wypłacanych świadczeń wynosi kilka miliardów złotych. Nic dziwne, że szukanie oszczędności wśród ubezpieczycieli to normalna rzecz. Niestety zdarza się, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaniżają wysokość odszkodowań, działając niezgodnie z prawem. Tutaj należy zaznaczyć, że to samo prawo pozwala ubezpieczycielowi odmówić wypłaty świadczeń na rzecz poszkodowanego. Jakie dokładnie będą to sytuacje? Postaramy się możliwie jak najlepiej to wytłumaczyć.

Więcej informacji